GUHES Hakkında

Journal of Gazi University Health Sciences Institute GUHES,  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yayın organı olup,  online olarak yılda üç kez yayımlanmaktadır.

 

GUHES, tıp, diş hekimliği, beslenme, diyetetik, hemşirelik, odyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji, eczacılık ve sağlık bilimleri ile ilgili diğer tüm alanlarda  nitelikli klinik ve deneysel araştırmalar, vaka raporları ve editöre mektupları yayınlar.

 

GUHES, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Derginin yayınlanmasından hemen sonra makalelerin tüm metinlerine ücretsiz olarak erişilebilir. GUHES'teki yayınlar için yazarlardan herhangi bir yayın ücreti alınmaz.